Numero 74 Canopy silver grey
Numero 74 Canopy silver grey
Numero 74 Canopy silver grey
Numero 74 Canopy silver grey

Canopy silver grey

7400000061125
재고있음
zł369.11

Beautiful, silver grey canopy. Ideal for hanging on the child's bed. Remarkable children's room decoration.

Color: silver grey
Fabric: 100% cotton
Sizes: 244cm from hanging string to the floor, 200cm from metal hoop, 50cm diameter

색상
크기

 

Numero74의 중심에는 일상에 약간의시와 아름다움을 더해 어린 시절의 꿈을 살리고 그들의 상상력을 자유롭게 해주고 자하는 열망 이 있습니다! 우리의 모든 컬렉션은 태국 여성 협동 조합의 숙련 된 장인이 수작업으로 제작합니다. 모든 단일 컬렉션을 디자인 할 때, 우리는 재료 선택에서 세부 사항의 마무리에 이르기까지 전체 제조 체인을 감독하고, 여성 장인과 매일 관련하여 제품의 고품질을 보장합니다. 우리가 매일 구매하고 사용하는 것들 뒤에는 밝혀야 할 이야기가 있습니다. 자녀에게 제공하는 제품의 출처를 알려 주시기 바랍니다.

Numero74는 태국의 여성자가 관리 협동 조합과 협력하여 독특하고 시대를 초월한 컬렉션을 만들고 조화 롭고 일할 수있는 지속 가능하고 정기적이며 유연한 고용을 제공합니다. 우리는 그들이 생활 임금을 받고 그들의 문화적 전통이 존중되고 장려되고 존중되도록해야합니다. 제품은 아이들의 행복을 위해 손을 사랑함으로써 상호 이익의 비전으로 시간과주의를 기울여 만들어집니다. 생산은 반드시 제한되어 있으며 우리는 이것을 바꾸고 싶지 않습니다. 우리의 작품을 구매하면 태국에서 재능있는 여성의 삶, 지식 및 전통을 보존하는 데 소중한 도움이됩니다.

PURCHASE 23% VAT FREE

Customers outside EU (European Union) can benefit from VAT free shopping. During the checkout process add a delivery / invoice address outside EU and the price without VAT (23%) will be shown exactly.

star star star star star 5/5
verified_user Verified Purchase
Baldachim szary
Wykonanie, dające satysfakcję w 100%. Polecam
This review has been posted for Canopy silver grey
This customer has posted a review for his order of 2019-03-19.
star star star star star 5/5
Cudowny, pachnący... prezentuje się obłędnie
Cudowny, pachnący... prezentuje się obłednie w pokoiku córki !!! Polecam... sama radość dla dziecka i rodzica również :heart: Kocham wasze artykuły
This review has been posted for Canopy silver grey
star star star star star 5/5
Wonderful details and generous amount
Wonderful details and generous amount of fabric ,love it
This review has been posted for Canopy silver grey
star star star star star 5/5
Piękny,cudownie pachnący baldachim, polecam, ucieszy
Piękny, cudownie pachnący baldachim, polecam ,ucieszy każde dziecko i mamę :wink:
This review has been posted for Canopy silver grey
star star star star star 5/5
Good
Good
This review has been posted for Canopy silver grey

다음도 좋아할 겁니다

Miss Lemonade uses cookies to give you the best shopping experience. If you continue to use our services, we will assume that you agree to the use of such cookies. Find out more about cookies and how you can refuse them.

Product added to wishlist